Samtal & Coaching för din personliga och professionella utveckling

Coaching

Vad vill du/ni utveckla?
Vill du utvecklas som person, stärka din självkänsla och nå dina mål?
Vill du utveckla ditt inre och yttre ledarskap?
Vill du få gruppen du leder eller ingår i att fungera ännu bättre?
Vill du utvecklas i din roll som ledare?

Läs mer

Som Coach arbetar jag med förändring av tankesätt och beteenden.
Jag är specialist på lärande och förändring utifrån individen och behöver inte ha expertis inom det område du är en del av. Att coachas är inte som terapi, rådgivning eller Mentorskap. Det handlar istället om att få klarhet samt finna lösningar på både privata och yrkesmässiga frågeställningar. Som coach hjälper jag dig att komma till insikt om vad du vill och vägleda dig dit. Jag är tränad på att lyssna, observera och anpassa angreppssätt till dina behov.

Tillsammans diskuterar vi målsättningarna, därefter går vi igenom strategier och tar fram handlingsplaner och mål tillsammans. Dessa kommer sedan att vara vägledande under våra samtal. Vi stämmer av löpande vilka resultat som uppnåtts samt riktar fokus på vad som ska göras.
Coaching är alltid framtidsorienterat.

Coachingen hjälper dig maximera din potential, både personligt och professionellt. Det kommer att öka drivkraften och kreativiteten samt leda till nya resultat.

Coaching privat — för dig som önskar att få ut mer av livet, förverkliga dina drömmar eller komma tillrätta med ett problem.

Coaching chef för dig som önskar utvecklas i din roll som ledare, vill nå mer tydlighet i ditt ledarskap, skapa starkare team, välmående medansvariga och bättre resultat. Ett personligare ledarskap utifrån dina styrkor och värderingar.

Coaching sälj det finns alltid utmaningar i sälj, oavsett om du är säljare som vill nå nya höjder med din försäljning, arbetar som säljledare/ försäljningschef alternativt har eget företag. Vi utgår alltid från din unika situation och coachar/tränar för att optimera dina resultat.

Mentorskap

Vill du ha ett långsiktigt samarbete?
Mitt syfte som Mentor är att utveckla dig.
Att inleda ett mentorskap ser jag som att starta en utvecklingsprocess,
som växer över tid.
Individuell mentorskap läggs helt enkelt upp helt enligt de behov du har.

Läs mer

Ordet mentor kommer från antiken och berättelsen om Odysseus, som skulle ut på en resa och bad sin gode vän Mentor att ”ta hand om min son och lär honom allt du vet”. Under resans gång var det dock istället gudinnan Athena som tog över mentorskapet och vägledde sonen under resan. Så den första mentorn var således en kvinna!

Mitt syfte som Mentor är att utveckla dig ”Adepten”. Att inleda ett mentorskap ser jag som att starta en utvecklingsprocess, som växer över tid. I coaching handlar det ofta om en kortare och mer begränsad insats, mellan 3-6 månader, medan mentorskap ofta handlar om en insats som sträcker sig över 1,5-2 år. Det är viktigt att alla inblandade parter är lyhörda och visar respekt för processen och formellt klargör olika roller och förväntningar.

I coaching ligger ofta fokus på ett specifikt område, medan mentorskapet har ett bredare perspektiv och helhetssyn. Enligt flera undersökningar är mentorskap den främsta formen av kompetensutveckling. Som erfaren ledare kan jag inspirera, utmana och hjälpa dig att utvecklas i karriären. Mitt genuina människointresse, min goda förmåga att lyssna samt vilja att dela med mig av både erfarenhet, kunskap och nätverk gör att det garanterat kommer att bli en givande resa för både dig och mig.

Vi bestämmer tillsammans hur länge mentorskapet ska pågå, var och när våra möten ska ske, hur och när vi utvärderar samt vad som ska ha uppnåtts när mentorskapet är slut.

Självklart gäller full sekretess. Allt som sägs stannar mellan oss. Det gäller förstås även när mentorskapet är avslutat och omfattar anteckningar, meddelanden och mail.

Samtal

Behöver du någon att prata med?
Någon som lyssnar och inte lägger värderingar i det du vill berätta?
Behöver du reflektera över dig själv och din livssituation?
Står du vid ett vägskäl i livet eller arbetslivet?
Är du i akut stressreaktion och behöver stöttning för att komma tillbaka till balans och energi igen?
Har du svårt att sova?

Läs mer

Mår du allmänt dåligt, orkar ingenting och tycker inte att något är roligt men kan inte sätta fingret på vad det kan vara?
Har du en sorg som inte vill släppa taget?
Känner du dig deprimerad?
Har förutsättningarna i livet förändrats och känner dig vilsen?
Vill du och din partner ta tag i er relation? Utveckla/avveckla?
Vill du bli av med dina rädslor och det som håller dig tillbaka i livet?

Vi människor har ett naturligt behov av att prata om det som händer, att få dela vår upplevelse och bli lyssnade på, utan att få en massa “goda råd”.

Genom att gå i samtalsterapi får du möjlighet att påverka ditt liv i den riktning som du själv vill. Jag ger dig möjligheten att arbeta med det som är viktigt för just dig, just nu. Genom vägledning blir du medveten om gamla mönster och beteenden som styr dig på ett negativt sätt i vardagen och håller dig tillbaka. Du får verktyg för ett inre arbete för att förstå mer om dig själv, få nya perspektiv och arbeta för önskvärd förändring.

Samtalen har jag med dig som kan behöva hjälp med din mentala hälsa. Fokus kommer att ligga på att lösa svårigheter uppkomna i det förflutna som hämmar din känslomässiga situation idag.

Jag arbetar med att förbättra ditt mentala tillstånd så att du klarar dagens livs- och arbetssituation bättre ur ett känslomässigt perspektiv.

Att ta steget in i terapirummet kan handla om att komma igenom svåra passager i livet; livskriser, skilsmässa/separation, sorg eller utmattning. Då innebär det att ge dig själv möjlighet att läka, att stanna upp och reflektera över var du står nu, men även vart du vill härifrån.

Det kan också röra sig om känslan av att det saknas något, längtan efter något mer i livet, förverkliga mer av dig och ha en djupare relation med dig själv och med andra. Mer liv i livet helt enkelt.

Konsult / Interim

Vill ni hålla företaget på rätt spår under en förändring/rekrytering?
Vill ni driva förändringsarbete, utveckling eller avveckling av en verksamhet, avdelning, person?
Behöver ni tillfällig kompetens och snabb ersättning när någon slutar/är sjuk?
Behöver ni hjälp med att lösa konflikter på arbetsplatsen?
Behöver ni stärka gruppgemenskapen på er arbetsplats?

Läs mer

Jag har en lång erfarenhet som chef/ledare inom både mindre och större grupper. Har arbetat lång tid som kreativt ansvarig på större bolag samt erfarenhet av marknad, kommunikation, projektledning, produktionsplanering, processer, förändringsarbete m.m.

I mina konsultuppdrag arbetar jag främst som specialist inom ledarskap, förändring, rekrytering, coaching, tuffa samtal, utveckling eller avveckling av personal, avdelningar m.m.

Mina råd och lösningsförslag är baserade på min erfarenhet och kunskap, till skillnad från coaching som utgår från att klienten, gruppen eller organisationen bäst vet sin lösning.

Ni som företag kanske har en tuff förändring/omorganisation som ni vill genomföra, förutsättningarna på marknaden kanske har ändrats snabbt. Ni kanske har en chef som ska vara föräldraledig/sluta. Oavsett så vill ni hålla företaget på rätt spår under tiden och då kan lösningen med en Interim ledare eller kvalificerad specialist vara ett suveränt drag.

När det sker förändringar på arbetsplatsen eller i gruppens sammansättning kan det uppstå ett behov av att stärka gruppgemenskapen. Jag har lång erfarenhet av team building, vad gruppen behöver utveckla för att bli mer fungerande samt hur man ökar öppenheten och tryggheten i gruppen. Jag hjälper till att skapa förståelse och påvisa mervärdet av alla individuella styrkor och olikheter. Med förståelse för varandra och varandras arbete blir det lättare att samverka och hjälpa varandra.

Jag arbetar även som företagscoach. Som coach hjälper jag dig och din organisation att utmana invanda arbetssätt och öppna upp för nya perspektiv och lösningar. Först då skapas utrymme att forma en ny verklighet.

Nytänkande uppstår när vi ser med nya ögon på omvärlden och vår plats i den.

Om mig

En ledare har en enda uppgift — det är att göra sina medarbetare framgångsrika

Jag har en lång erfarenhet av ledarskap, både professionellt och personligt ledarskap.

Med ett stort människointresse, passion, engagemang och starkt driv har jag lett mindre och större grupper på ett lyckosamt sätt där individer har lyfts och resultat förbättrats.

Min inre övertygelse ”keep it simple”, att se sig själv, se omgivningen, använda styrkor och resurser på bästa sätt samt säkerställa att vilja och kompetens finns hos alla.

Framgångarna i mitt ledarskap handlar om sunda värderingar, vilja, förtroende, tillit, tydligt ansvar och trygghet. Som chef skapar jag den miljön genom transparens, inkludering/involvering och delegering.

Life isn't about finding yourself, — it's about creating yourself

Som coach ligger grunden till min profession i självkännedom och personlig utveckling. Det handlar om ökad medvetenhet och självinsikt samt hitta och identifiera blockeringar och rädslor.

Jag jobbar med dina styrkor så dessa blir mer tydliga men även hur dessa styrkor både kan stödja och hindra din utveckling. Jag vill inte bara förmedla ny kunskap, utan se till att den kunskap som redan finns används.

Mitt mål är bidra till att du hittar din inre kompass, var du står nu och vart du vill härifrån. Jag vill att du får ett bättre liv och kan ägna mer tid åt det som ligger dig närmast om hjärtat. Mer liv i livet helt enkelt.